Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Societatea  CENTRAL MORENI S.R.L  a semant contractul de finantare  in cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020 ,Axa prioritara 2 – Imbunataţirea competitivitaţii intreprinderilor mici şi mijlocii;Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor pentru realizarea proiectului cu titlul CONSTRUIRE HOTEL „INSULA „ in localitatea Comisani 

Data inceperii proiectului 24 aprilie 2019 cu o durata de 28 de luni .

Valoarea totala a proiectului este de 6.454.024,50 lei din care contribitie FEDR 2.752.587,55 lei  ; bugetul de stat 485.750,75 

Obiectivul realizarii proiectului il reprezinta valorificarea pe piata turistica interna si internationala a turismului judetul Dambovita, comuna Comisani componenta esentiala in dezvoltarea durabila a zonei turistice Dambovita. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice prin construirea unui hotel in comuna Comisani

 Prin proiect se vor realiza 3 obiective specifice si anume :

  • Realizarea unei noi investitii la nivelul societatii prin construirea  unui hotel-se urmareste diversificarea serviciilor oferite de societate si oferirea de servicii de calitate , prin mentinerea unui raport calitate/pret in conformitate cu exigentele unei clientele aflate intr-o permanenta evolutie.
  • Realizarea dotarii hotelului in vederea desfasurarii de noi activitati la standarde care sa satisfaca exigentele clientilor.
  • Promovarea egalitatii de sanse intre angajati in cadrul relatiilor de munca,inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de religie,sex,apartartenente la grupuri minoritare, dizabilitati. Se vor angaja 5 persoane din care unul din categoria persoanelor defavorizate ( asa cum sunt definite in ghidul aplicantului).

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)